Archivo de la etiqueta: educación

Entrevista a Alicia Miyares sobre educación

«En una societat de creients, els ciutadans no hi existeixen»

Alicia Miyares (Les Arriondes, 1963) és doctora en filosofia i professora de filosofia d’ensenyament secundari. Ha estat cap del Gabinet de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern d’Astúries, consellera tècnica de la Unitat d’Igualtat «Mujer y Ciencia» del Ministeri d’Educació i Ciència, integrant del Consell Rector de l’Instituto Asturiano de la Mujer i ha ocupat la secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. Els seus treballs d’investigació els ha dedicat principalment a la repercussió dels aspectes socials, polítics i morals del segle XIX en la història del feminisme i al feminisme com a filosofia política. És autora de les obres Nietzsche o la edad de la comparación i Democracia feminista, i ha participat en diverses obres col•lectives. Al blog La Caverna. (aliciamiyares.com) podeu seguir la seua opinió i reflexió sobre diversos temes com ara el feminisme, l’educació o la religió. Miyares impartí el passat 29 de gener la conferència central de la XVIII Jornada d’Informació als Orientadors que organitzà el Servei d’Informació i Dinamització de la Universitat de València (Sedi), l’editor de FUTURA.

Juan Manuel Játiva | Fotografies: Miguel Lorenzo

En la vostra conferència us heu referit al desistiment de l’Estat quant a l’educació. No us espanta, això?

A mi m’espanta el canvi de model i enfocament de l’educació actualment en marxa. Es tracta d’un enfocament dirigit al rendiment econòmic i empresarial, en el qual el que es vol dels alumnes en el futur és poder disposar de màquines utilitàries per al treball. No és un fenomen sol espanyol, sinó internacional i comporta un cost alt en la qualitat de la democràcia.

Tal com ho plantegeu és un corrent profund. Quines possibilitats hi ha de canviar-lo?

Cal prendre consciència ja de com s’estan formant els alumnes. Em preocupa que no prenguem nota del fenomen i no intentem canviar-ne la direcció fins que dins de deu o quinze anys ensopegarem amb els conflictes socials que produirà una educació orientada exclusivament al rendiment econòmic.

Quin tipus de conflictes?

Si tu eduques la gent per al bé i l’èxit propis, sense donar-li valors de referència comuns, allò que caurà serà la democràcia mateixa i allò que sosté la democràcia, és a dir, la idea del bé comú, de pluralitat, de tots els valors que coneixem des de temps antics. Quant de temps tardarà a cristal•litzar la idea que drets com l’educació, la sanitat, tots els assoliments socials no són drets, sinó beneficis? Jo ja he sentit expressar-se així alguns dels nostres polítics, com en aquests països econòmicament reeixits amb uns valors que no són en absolut democràtics, i als quals ens estem apropant. Sense referents, si la gent no sent parlar de drets ni de valors en l’ensenyament formal, hi haurà un nivell d’acceptació cívica de la idea que hem de sacrificar-nos i renunciar als nostres drets.

Però se segueix parlant d’educació en valors.

Es pot parlar de valors en el discurs polític al mateix temps que es desvaloritzen aquestes matèries que tenen a veure amb els valors, amb el ciment social. Si prospera alhora la idea de formar els treballadors reeixits i flexibles que la societat necessita, es produeix l’aliança perfecta per a aconseguir una acceptació de la idea que la vida és així.

Podeu posar-ne un exemple?

N’hi ha un d’evident. És el suposat conflicte entre religió i ètica quan et plantegen triar-ne una o l’altra. Comence a pensar que el manteniment de la religió en el nostre sistema educatiu ofereix la millor excusa per a no educar els ciutadans en valors comuns.

Insistisc que els defensors d’aquesta opció també parlen de valors.

És clar, però no és el mateix creients que ciutadans. Si poses al mateix nivell (la qual cosa és una aberració, des del meu punt de vista) les creences (que en bona mesura estan sostingudes pels costums), les tradicions…, i els valors polítics que cimenten la democràcia, com ara la llibertat, la igualtat, la tolerància o la solidaritat, estàs dient que són el mateix, i no ho són pas. La religió forma creients mentre que els valors com la llibertat o la igualtat formen ciutadans. Dit d’una altra manera, en una democràcia consolidada els creients són possibles; en una societat de creients, els ciutadans no hi existeixen.

Quan es critica la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQUE) per la posició de la religió en el text legal, se sol argumentar que això és solament una petita part, com si fóra una qüestió menor. Què us sembla?

No és una qüestió menor, el que passa és que ens quedem en la polèmica i no en el seu significat últim, perquè no construeixes la mateixa societat amb les creences religioses que amb els valors democràtics.

Quan parleu de desnaturalitzar assignatures, us referiu solament a l’ètica?

No, em referia a algunes més, a tot el que en diem humanitats. En veiem un exemple fantàstic en els informes internacionals –PISA n’és un– que solament avaluen assignatures instrumentals, com ara llengua, matemàtiques i una mica de ciències naturals. Per què ho fan? Perquè són matèries neutres, no impliquen cap compromís amb els valors. Per ser internacionals i estandarditzades no pregunten res sobre humanitats, perquè en aquestes sí entra ja el conflicte de valors.

Podríem fer una prova estandarditzada a nivell internacional sobre història?

En absolut. Una de les bones experiències de l’aula, quan en tens una com la meua, absolutament intercultural (al meu institut hi ha alumnes de vint-i-nou nacionalitats), i tu ensenyes filosofia, és que t’adones –sobretot amb la població musulmana– de la cura que cal tenir perquè ningú no se senta lesionat. Ens hem acostumat a tractar la història des del punt de vista de la nació on estàs. El pes de les assignatures instrumentals ve del fet que la instrumentalització no compromet els països. Amb elles no hi ha dissens, no hi ha polèmiques. Que dos i dos són quatre és una cosa universalment acceptada, però hi ha molts països, en canvi, que participen en aquestes proves i que no accepten els mínims valors democràtics.

Alguns d’aquests països estan per davant de molts països europeus en les proves PISA.

És clar. Però no són envejables quant a qualitat de vida i qualitat democràtica. Els he de posar com a referents sense tenir això en compte?

El fet és que quan jutgem els països pels seus mèrits educatius, abstraiem aquestes manques i hi ha un consens social a pensar que som bons o dolents en educació segons l’ordre en què PISA ens situa per les nostres habilitats matemàtiques o lingüístiques.

Però això cal dissoldre-ho com un terròs de sucre. A mi no em serveix de res que un país que no està en democràcia vaja per davant de nosaltres en matèries instrumentals, perquè a la seua població potser no li donen els registres educatius de valors per a ser uns ciutadans crítics amb capacitat per a denunciar les injustícies.

Han posat medalles a cap país per educar en valors uns ciutadans crítics?

Tal vegada no, però als qui em diuen com estem de malament, els conteste: Voleu anar a viure a Xina acceptant-ne el model social al complet? Aquesta és la pregunta. Japó i Corea del Sud hi van per davant, però voleu aquest model de vida? Voleu aquest nivell d’acceptació de la població, no qüestionar críticament el que esdevé? Aquesta és la pregunta rellevant ara mateix.

Considereu que l’informe PISA està sacralitzat?

Sí, perquè en el fons PISA ve estupendament per a un enfocament educatiu dirigit al rendiment econòmic, que és el que està en auge ara. Els qui eixiran malparats d’aquest canvi de model no solament seran els alumnes, sinó també la democràcia en si com a sistema de govern.

Tenint en compte la magnitud d’aquest enfocament, macroeconòmic i macropolític, el fet d’esgrimir com un dels valors importants la capacitat d’elecció de centre dels pares, és una qüestió menor o no?

No és menor. Forma part d’aquest camí cap a la idea del bé propi, la comunitat d’afectes. Tot el qui està dins de la comunitat d’afectes està bé. En canvi, em desentenc del bé comú i del compromís amb altres formes de vida i altres sistemes de creences. No és una qüestió baladí.

Ja no seria tant pel meu propi bé com pel bé dels meus, no?

Sí, els meus, el meu àmbit. És a dir, si tinc una creença religiosa determinada, aquesta família és l’àmbit dels meus. Sembla un assumpte escabrós quan el denuncies, però és així.

En tot cas, quan es planteja l’argument de la llibertat d’elecció, és difícil de contestar perquè esgrimeix un valor tan democràtic com la llibertat. Què hi dieu com a especialista en filosofia?

Caldria anar als nostres filòsofs contractualistes del segle XVII i XVIII, que van teixir teòricament la renúncia a banda de la llibertat. En el fons, nosaltres cedim sempre part de la nostra llibertat. Qualsevol llei, qualsevol norma és una cessió de part de la nostra llibertat, natural, pròpia, perquè en aquesta cessió el que assegurem és la convivència pacífica. L’acceptació de les regles democràtiques significa això. En el cas de l’escola a penes se sent contestació a la llibertat d’elecció perquè l’elecció s’ha convertit en l’excusa per a acceptar qualsevol manera de vida o comportament. I és terrible.

Sou professora d’institut. Què poden fer els professors, si és que volen, per evitar que aquest model educatiu orientat al rendiment econòmic es consolide?

En aquest moment, els professors estan sent instrumentalitzats de tal manera que ni tan sols la seua titulació els preserva en l’àmbit educatiu. La llei diu específicament que el professor pot ensenyar en secundària, però no en els cursos inicials de secundària, que en principi estaven previstos per als mestres. No creieu que per tenir una titulació, filosofia en el meu cas, ensenyareu solament filosofia i afins: ensenyareu el que jo considere que necessite de vós. Perquè hi ha retallades. Jo estic ensenyant en primer de l’ESO per primera vegada i no tinc les eines ni la didàctica, ni la metodologia per a fer-ho.

I això us ha passat abans de la LOMQUE?

Hi ha comunitats que s’han anticipat anys a la LOMQUE. Una d’elles és la de Madrid: quant a augment de ràtios, disponibilitat dels professors, no contractació de professors i fins i tot quant a la contractació de professors externs. En aquest moment s’estan contractant docents que ni tan sols tenen la titulació universitària. Sempre hi ha una excusa, ací ho coneixereu amb l’excusa del multilingüisme.

Si aquest desistiment de funcions de l’Estat en l’educació i aquest corrent enfocat al rendiment econòmic és un corrent profund internacional, serveix d’alguna cosa un canvi de govern per a corregir-lo?

Honestament, crec que amb un canvi de govern algunes de les coses que apareixen en la LOMQUE tornarien al seu curs original. Em referisc, per exemple, a la trajectòria de l’alumne. Crec que tornaríem una altra vegada als itineraris tal com estan en aquest moment. Quant a altres coses, tinc ja els meus dubtes. Però cal evitar una segregació tan primerenca i amb unes eines que potser no són les millors. És a dir, el nou model segrega als primers anys de l’educació perquè aquest alumne no té els resultats adequats en una cosa tan concreta com pot ser l’àmbit logicomatemàtic o el lingüístic. I cal dir ben alt que aquest no pot ser l’únic criteri, que hi ha moltes més habilitats en aquesta vida. Hi ha vuit intel•ligències diferents i hi ha molts talents personals.

En la vostra conferència heu fet entendre que hi ha talents sobrevalorats.

El talent és un concepte polisèmic. El sentit que se li dóna ara, en la normativa actual, és el d’una espècie de disposició natural. Quan et diuen que no tots naixen amb el mateix talent, t’estan dient que uns naixen amb més i uns altres tenen menys. Per als primers dissenye un itinerari a partir dels 16 anys: a batxillerat o a la formació professional; i per als que en tenen menys dissenye un altre itinerari que comença abans, a més, i que va a un altre camí, que és un camí cec, una FP bàsica que encara no se sap ben bé què serà, i n’eixiran sense titulació. No puc acceptar que es dividisca la societat a partir dels 11 o els 12 anys sense tenir en compte tots els talents que té l’ésser humà i sense considerar que aquests resultats depenen en bona mesura d’un entorn socioeconòmic molt desfavorable. En compte d’intentar compensar aquest entorn, el que farà l’ensenyament és reforçar-lo, condemnar els alumnes a ser adults en un entorn socioeconòmic. Això és inacceptable, perquè l’educació és l’única eina que tenim de mobilitat social. No n’hi ha cap altra.

 

 

Ley Orgánica de Miopía Educativa (LOMCE)

wert_Efe_foto610x342

Soy docente de secundaria. En una jornada promedio podrás tener 4 horas lectivas, una guardia y alguna reunión. Dicho así, a muchas personas les parecerá poco. Quizá comiencen a entender la situación cuando les expliques que en esas cuatro horas habrás impartido ética, historia de la filosofía, psicología e incluso “alternativa a la religión. Supongo que se entiende que esas clases se dan en niveles diferentes, desde 1º de la Eso hasta 2º de Bachillerato y que dispones de sólo 5 minutos para adaptarte al cambio de nivel, al cambio de materia, al cambio de material (dejar unos libros, coger otros),al cambio de alumnado (que no todas las clases son iguales), al cambio de aula (muchas veces en pabellones distintos, cuando no tienes que cruzar incluso una vía pública con sus semáforos). Además, tendrás que bajar y subir escaleras (no hay ascensores: suerte es que te toque una clase en el primer piso; mala suerte, en el segundo); no llegar tarde a la clase siguiente porque trabajamos con grupos humanos que son impredecibles, siendo el riesgo menor el alboroto que puedan formar; acostumbrarte a las condiciones térmicas del aula, abandonar prejuicios olfativos, imponer silencio y comenzar una clase que deseas que transcurra con la mayor normalidad… expresado lo anterior, se entiende que este no es el problema: estamos entrenados como los perros de Paulov para responder a la campana…
Ahora bien, la normalidad deseada se puede ver alterada sin remisión:
a) Si aumenta el número de alumnado por aula. Este incremento conlleva una mayor dificultad para atender de manera individualizada al alumnado, a la vez que supone una mayor dificultad respecto a la gestión, el orden y disciplina del aula. Exige del profesorado una sobreactuación total, que termina por agotarte.
El señor Wert no parece ver la relación de causa-efecto que existe entre el incremento del alumnado por aula y sus efectos negativos en cuanto al rendimiento y los resultados escolares. Así es que en vez de desarrollar una Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), está avalando una Ley Orgánica de Miopía en la Calidad Educativa (LOMCE), más vulgarmente conocida como Ley de Miopía educativa.

b) Si se da más valor a la “Mística religiosa”. A decir verdad no sé en qué ayuda a la calidad de la Educación la enseñanza doctrinal de la Religión. Este es uno de los muchos misterios que el señor Wert no nos desvela, pero lo cierto es que la asignatura de religión pasa a ser una materia de especialidad que contará para la nota medía. Se atiende así a una petición histórica de la Iglesia Católica, ante la caída de un 10% de las matriculaciones en esa asignatura y de pasada se carga Educación para la Ciudadanía. Retornamos a la Edad Medía: Educación para la Fe versus Educación para la Ciudadanía. Decididamente Wert se mueve en las tinieblas.

c) Si se produce una pérdida de profesorado. En los últimos años se ha despedido a miles de profesores y más que se prevén con la LOMCE con lo cual ¡adiós a las clases de desdobles en inglés, matemáticas, lengua…! adiós a la tarea orientadora, si a los equipos de orientación se les incrementa la carga lectiva!, ¡adiós a las clases de refuerzo!, ¡adiós a la calidad en la transmisión de contenidos si se permite y se obliga a dar clases en especialidades y/o cuerpos distintos a la plaza de la que se sea titular!. Es una ley, por lo tanto, de Merma Educativa.

d) Si se desconfía de la capacidad evaluadora del profesorado. En el proyecto de LOMCE se multiplican las pruebas externas con el objetivo de controlar la labor docente. Se establecen evaluaciones o reválidas externas externas (estas últimas, necesarias para pasar de curso, solo en el caso de la ESO y el Bachillerato) al término de cada ciclo. No veo en esta medida de las reválidas externas la búsqueda de la calidad educativa, pero sí intuyo que para “alguien” o “alguienes” será un negocio. Así que también podríamos denominar la LOMCE como una Ley mercantilista de la Educación.

Solo he enumerado unos pocos puntos que convierten al proyecto LOMCE en una ley que no busca la Mejora de la Calidad Educativa. Sirven sólo a modo de ejemplos que explican el por qué de la huelga en la educación en los próximos días.

Del informe Pisa al tupperware

Comentario Cadena Ser- Asturias “La Ventana” (17 septiembre de 2012)  del informe Pisa al Tupperware (audio)

En Asturias hemos disfrutado de un agosto anticrisis. Cierto que durante ese mes no dejamos de tener noticias sobre las oscilaciones en la prima de riesgo y rumores de un inminente rescate. Sin embargo, el tiempo que hizo fue el mejor aliado para nuestros magros bolsillos: que a un día de sol le siguiera otro y otro y otro, casi inédito en nuestra tierra, nos evitó el deseo de trasladarnos, durante unos días, a  latitudes más despejadas. Y, por lo tanto, eso que nos hemos ahorrado.

Pero con el fin del verano llega septiembre y con este mes el comienzo del curso escolar y en una metáfora desgraciadamente muy extendida el comienzo también del curso político. Vuelven las negociaciones en sanidad, en educación, en la industria, en la minería; los tiras y aflojas que auguran escenarios de huelgas y el problema del desempleo que no para de aumentar pese a la reforma laboral. Corren malos tiempos.

Por poner un ejemplo, hace relativamente muy poco tiempo, las mayores polémicas respecto a la educación en nuestro país tenían que ver con la publicación del informe Pisa y el rendimiento de nuestro alumnado en lengua y matemáticas; hoy, por el contrario, las polémicas educativas giran en torno al uso del tupperware en las escuelas.

“Del informe Pisa al Tupperware”, podría ser el título  que mejor ilustra el deterioro del sistema educativo al que nos está llevando este gobierno y muy concretamente su ministro de educación.

Y, encima el Gobierno no deja de decir que ellos están haciendo los deberes, como si fueran los alumnos aventajados de una maestra muy exigente.

No sé a ustedes, pero a mí, cuando oigo a algún cargo político hablar de “hacer los deberes” me sale un sarpullido porque creo que de lo que realmente habla es de más recortes y de menos derechos para la ciudadanía.